นโยบายคุกกี้

บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด (“เรา”) ประกาศนโยบายฉบับนี้ทำขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคุกกี้สำหรับหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อความโปร่งใสในการใช้ข้อมูล รวมไปถึงวิธีการที่ท่านสามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้ของเรา

ทั้งนี้ เราอาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของนโยบายใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายฉบับแก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเพื่อสอบถามผ่านช่องทางที่เราจัดไว้ให้ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

1. การใช้คุกกี้ของเรา

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านโดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้ ซึ่งเทคโนโลยีคุกกี้นั้น มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปในการจดจำรายละเอียดของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ คุกกี้บางชนิดมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อให้หน้าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน คุกกี้บางชนิดก็มีขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน

เราใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ ส่งผลให้เว็บไซต์สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และให้ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้ ในบางกรณี เราจะใช้เทคโนโลยีของบุคคลภายนอกดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

2. คุกกี้ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีทั้งคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นเอง และคุกกี้จากบุคคลภายนอก โดยคุกกี้ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ชนิดของคุกกี้

วัตถุประสงค์ของคุกกี้

คุกกี้ซึ่งออกโดยเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ

คุกกี้ชนิดนี้มีเพื่อทำให้ท่านสามารถใช้บริการของเราบนเว็บไซต์ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ที่มีที่ต้องอาศัยการยืนยันตัวตนก่อนให้บริการ เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อให้เราสามารถให้บริการของเราได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อความปลอดภัย

คุกกี้ชนิดนี้เป็นไปเพื่อให้บริการของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการทำงาน

คุกกี้ชนิดนี้ทำให้เราสามารถจดจำท่านและความต้องการของท่าน (เช่น ตัวเลือกภาษา หรือภาคพื้นที่ท่านอาศัยอยู่ รวมไปถึงขนาดตัวอักษร และส่วนอื่น ๆ ที่ท่านปรับแต่งบนเว็บไซต์ของเรา)

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้เพื่อการติดตาม

คุกกี้ชนิดนี้เพื่อทำความเข้าใจท่านเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ เช่น วิธีการที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์ หน้าสินค้าหรือบริการที่ท่านให้ความสนใจ และระยะเวลาที่ท่านใช้บนเว็บไซต์

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมทั้งปรับปรุงการจัดวางสินค้าและบริการและประสบการณ์การใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ชนิดนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการจำกัดจำนวนครั้งของโฆษณาที่ท่านเห็น รวมทั้งช่วยประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมโฆษณาของเรา โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านในรูปแบบข้อมูลไม่ระบุตัวตน (anonymized) ให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาของเรา

3. วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมคุกกี้ได้ด้วยตัวท่านเอง

ท่านสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการยอมรับคุกกี้ได้ด้วยตัวท่านเองบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้ ดังนั้น ทากท่านต้องการลบคุกกี้หรือต้องการปรับแต่งความต้องการเกี่ยวกับคุกกี้ ท่านสามารถทำได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้บนอินเทอร์เน็ต สำหรับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หลัก ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการตั้งค่าได้ผ่านลิงค์ดังนี้

ทั้งนี้ การปฏิเสธคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้

4. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง pdpa@visionventures.co.th