BVAX Awards

Award for the Ultimate Expert of the Better Vision

หอแว่นให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความสามารถและการบริการของพนักงานเสมอ นอกจากหลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาอย่าง BVAX Academy ที่ทำให้พนักงานได้หมั่นฝึกฝนฝีมือเป็นประจำทุกวันเพื่อความละเอียดและแม่นยำแล้ว ในแต่ละสาขายังมี BVAX Master ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่รุ่นน้องต่อๆ กันไปอีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอ เราได้จัดการประกวดสุดยอดผู้เชี่ยวชาญแห่งหอแว่น พร้อมมอบ BVAX Awards เพื่อกระตุ้นการพัฒนาตนเองของพนักงานและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานคนอื่นๆ ด้วย

มาทำความรู้จักผู้ชนะการประกวด BVAX Awards แต่ละท่านกันดีกว่าว่าพวกเขามีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำแว่นอย่างไรกันบ้าง

Ultimate Male Stylist

คุณณัฐพล ขำจันทร์ | ผู้ชนะการประกวด BVAX AWARDS ครั้งที่ 1

“การปรับดัดแว่นเป็นงานที่ละเอียด ต้องอาศัยการฝึกฝน เพราะมีหลายส่วนที่ต้องคำนึงถึง ทั้งการปรับระดับขาแว่น การปรับแป้นจมูก และการขันน็อตให้แน่น ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อความสบายในการสวมใส่ทั้งสิ้น”

Ultimate Female Stylist

คุณสุดารัตน์ ก้อนตาล | ผู้ชนะการประกวด BVAX AWARDS ครั้งที่ 1

“ในการแก้ปัญหาแว่นตาเหมือนเราถือความรู้สึกของผู้ใส่ไว้ด้วย ถ้าเราแก้ปัญหาแว่นตาได้ ก็เท่ากับเราแก้ความรู้สึกของผู้ใส่ให้ดีขึ้นได้เช่นกัน”

ผู้ชนะการประกวด BVAX Awards เป็นเสมือนตัวแทนให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานของหอแว่น และเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทุกคนในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพนักงานที่หอแว่นทุกคนกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ มีความรู้ความสามารถและผ่านการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมีมาตรฐาน พร้อมให้บริการเพื่อประสบการณ์การทำแว่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน