เลนส์สายตาชั้นเดียว (Single Vision)

  • เลนส์สายตาที่ให้ค่าสายตาเพียงค่าเดียว
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาไม่ซับซ้อน
  • ใช้สำหรับแก้ปัญหาสายตาสั้น, สั้นเอียง, สายตายาว หรือยาวเอียง