BVAX Academy

BVAX Academy สถาบันปั้นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาจากหอแว่น

รู้หรือไม่? การจะทำงานบริการด้านแว่นสายตาที่หอแว่นก็มีหลักสูตรเฉพาะทางด้วย เพราะการตัดแว่นสายตาไม่ใช่เรื่องง่าย มีความละเอียดอ่อนสูง และยังแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอีกต่างหาก กว่าจะมาตัดแว่นสายตาให้ลูกค้าแต่ละคนได้พนักงานหอแว่นทุกคนจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้สถาบันที่เรียกว่า BVAX Academy


BVAX Academy คืออะไร

BVAX Academy ย่อมาจาก Better Vision Accuracy Expertise Academy หรือสถาบันพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิชาชีพและการให้บริการในธุรกิจแว่นตา เป็นหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่นำการฝึกอบรมภายในของหอแว่นมาปรับปรุงให้ครอบคลุมและพัฒนาจนได้มาตรฐานสากล จากนั้นจึงนำมาใช้กับพนักงานหอแว่นทุกสาขาเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการทำงานรวมถึงการบริการให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ

พนักงานหอแว่นทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของ BVAX Academy ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนของการวัดสายตา การเลือกกรอบแว่นและเลนส์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการประกอบและปรับดัดแว่น เพื่อปั้นพวกเขาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นสายตาอย่างแท้จริง

expertise_bvax_academy_01  expertise_bvax_academy_02

กว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องผ่านการทดสอบสุดหิน

การฝึกอบรมที่ BVAX Academy ไม่ใช่แค่เข้าฟังไม่กี่วันแล้วจบ แต่จะต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงมีการสอบวัดผลอย่างเข้มข้นและเก็บสะสมประสบการณ์ทำงานจริงตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย 

หลักสูตรของ BVAX Academy มีการแบ่งเป็น 3 ขั้นเพื่อให้พนักงานได้ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นสายตา เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่จะต้องรู้จักข้อมูลเบื้องต้นให้ครอบคลุม ทั้งส่วนประกอบต่างๆ ของแว่นสายตา คอนแทคเลนส์ เครื่องมือวัดสายตา ไปจนถึงพื้นฐานการวัดสายตาและทักษะการขาย จากนั้นจึงเข้าสู่ระดับกลางที่จะเน้นความเข้าใจในตัวสินค้าอย่างถ่องแท้และฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งด้านการประกอบและปรับดัดแว่นที่ต้องฝึกฝนเป็นประจำและหมั่นเรียนรู้จากความผิดพลาด และด้านการวัดสายตาที่ต้องผ่านการฝึกและปฏิบัติจริงเป็นเวลากว่า 200 ชั่วโมง ก่อนจะปิดท้ายด้วยระดับสูงที่เน้นพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาให้คงอยู่และมีการอัพเดตความรู้ตลอดเวลา 

expertise_bvax_academy_03  expertise_bvax_academy_04

มากกว่าความเชี่ยวชาญ คือการบริการคุณจากหัวใจ

นอกเหนือจากการพัฒนาความเป็นเลิศทางทักษะและความเชี่ยวชาญด้านแว่นสายตาแล้ว ในหลักสูตร BVAX Academy ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี โดยเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรผ่าน Team building ให้พนักงานรู้จักผู้บริหาร รู้จักองค์กร และรู้จักกันเอง เพื่อการปฏิบัติที่ดีและจริงใจต่อกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อลูกค้าและการให้บริการอย่างจริงใจด้วย 

ความเชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องที่สร้างกันง่ายๆ แต่ความจริงจังเรื่องมาตรฐานของหอแว่นทำให้เกิดหลักสูตรที่จะช่วยปั้นพนักงานทุกคนให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาได้ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนได้เกิดความสบายใจว่าได้รับการดูแลโดยผู้ที่ความรู้ลึกรู้จริงด้านสายตา และพร้อมช่วยแก้ปัญหาสายตาที่คุณมีได้เสมอ