ที่สุดของการบริการ

คุณภาพสายตาของคุณคือหัวใจสำคัญในการบริการของเรา เพราะหอแว่นเชื่อว่าคุณภาพการมองเห็นทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น

 • “เป็นลูกค้าหอแว่นมากว่า 20 ปี พนักงานเป็นมืออาชีพ ดูแลใส่ใจไม่เคยเปลี่ยนแปลง”

  คุณสาละ ล่ำซำ

  (CEO of Muangthai Insurance)

 • “หอแว่นมี VR ให้ใส่เพื่อดูพฤติกรรมการกรอกลูกตา สำหรับออกแบบเลนส์ Progressive ให้เหมาะสมเราจริงๆ”

  คุณคุณวิชัย มาตกุล

  (Creative Director Salmon House)

 • “ประทับใจในผลิตภัณฑ์และบริการจากหอแว่น ถ้ามีปัญหาก็มั่นใจว่าทางหอแว่นจะสามารถช่วยแนะนำต่อได้แน่นอน”

  คุณแทนไท ประเสริฐกุล

  (พิธีกรรายการ Witcast)

1 จาก 3