รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน BVAX

เพราะอะไร BVAX ถึงเป็นมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด?

BVAX หรือ Better Vision Accuracy Expertise คือ “มาตรฐานความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาสายตาอย่างตรงจุดของหอแว่น” โดยความเชี่ยวชาญของพนักงานหอแว่นนั้น มาจากหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา หรือ BVAX Academy ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนของ “การวัดสายตา การเลือกกรอบและเลนส์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการประกอบและปรับดัดแว่น” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของหอแว่นทุกคนจะได้แว่นตาที่คมชัด และใส่สบาย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากที่สุด


BVAX Academy

"สถาบันปั้นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาจากหอแว่น"

รู้หรือไม่? การจะทำงานบริการด้านแว่นสายตาที่หอแว่นก็มีหลักสูตรเฉพาะทางด้วย เพราะการตัดแว่นสายตาไม่ใช่เรื่องง่าย มีความละเอียดอ่อนสูง และยังแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอีกต่างหาก กว่าจะมาตัดแว่นสายตาให้ลูกค้าแต่ละคนได้พนักงานหอแว่นทุกคนจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้สถาบันที่เรียกว่า BVAX Academy

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Master of BVAX Master

"ชั้นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ เบื้องหลังผู้เชี่ยวชาญด้านสายเพื่อดวงตาคุณ"

ก่อนจะมาเป็น BVAX Master ที่คอยแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กับลูกค้า การได้เรียนรู้และฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถือเป็นด่านสำคัญ ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นก็คือครูผู้สอนและฝึกฝนความเชี่ยวชาญให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจาก BVAX Academy นั่นเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


BVAX Master

"บุคลากรที่มีคุณภาพคือหัวใจสำคัญ"

ที่หอแว่นไม่ได้มีแค่พนักงานขายเป็นผู้ให้บริการเท่านั้น แต่เรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา หรือที่เราเรียกว่า BVAX Master คอยให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัดสายตา วิเคราะห์ปัญหาสายตา แนะนำกรอบแว่นและเลนส์ ไปจนถึงปรับดัดประกอบแว่นให้ ด้วยความรู้จากการอบรมตามหลักมาตรฐาน BVAX Academy และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ต้องมีมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


BVAX Awards

"รางวัลแก่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญแห่งหอแว่น"

หอแว่นให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความสามารถและการบริการของพนักงานเสมอ เราได้จัดการประกวดสุดยอดผู้เชี่ยวชาญแห่งหอแว่น พร้อมมอบ BVAX Awards เพื่อกระตุ้นการพัฒนาตนเองของพนักงานและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานคนอื่นๆ ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


BVAX Service Standard

"การตรวจวัดสายตาด้วยมาตรฐานการวัดสายตา BVAX 16 ขั้นตอน” หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการได้แว่นและเลนส์ที่ดีที่สุด"

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


BVAX Warranty

"การันตีคุณภาพสินค้าและบริการ"

การรับประกันที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าหอแว่นจะรับประกันดูแลทุกสายตา และได้แว่นตาที่ใส่สบายตลอดการใช้งาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม