ทุกปัญหาสายตาแก้ได้ที่หอแว่น

สายตาสั้น (Myopia)

สภาวะที่มองใกล้ชัด แต่มองระยะไกลไม่ชัด เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายที่แค่วัดสายตาและใส่แว่นก็จบปัญหา แต่ความจริงแล้วการทำแว่นสายตาสั้นมีความละเอียดอ่อนสูง


สายตายาว (Hyperopia)

สภาวะที่มองเห็นระยะไกลได้ดี แต่มองระยะใกล้ได้ไม่ชัด


สายตาเอียง (Astigmatism)

การมองเห็นสิ่งต่างๆ เป็นภาพเบลอ มองอักษร ตัวเลขไม่ชัด หรือเห็นเงาซ้อนกัน


สายตายาวตามวัย (Presbyopia)

คือการเสื่อมสภาพของเลนส์ตาที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้การมองเห็นระยะใกล้มีความชัดเจนน้อยลง


ตาล้าเมื่อยตา เพราะจ้องจอนาน (Digital Eye Strain)

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆ ทำให้ตารู้สึกเมื่อย แสบ หรือแห้ง


ภาพไม่คมชัดเวลากลางคืน (Night Vision)

การมองเห็นรูปภาพเบลอหรือเห็นไฟเป็นแฉกในสภาวะแสงน้อยหรือกลางคืน ทั้งๆที่ช่วงกลางวันมองเห็นชัดเจนปกติ


ตาเข ตาเหล่ แว่นตาช่วยได้ (Phoria or Tropia)

การทำแว่นตาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตาเขตาเหล่มีความละเอียดอ่อนสูง ผู้เชี่ยวชาญที่หอแว่นมีทักษะและความชำนาญ สามารถประกอบแว่นสำหรับผู้ป่วยตาเขและตาเหล่ได้ (เมื่อมีใบสั่งจากจักษุแพทย์)