มาตรฐานการให้บริการของ BVAX

“การตรวจวัดสายตาด้วยมาตรฐานการวัดสายตา BVAX 16 ขั้นตอน” หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการได้แว่นและเลนส์ที่ดีที่สุด

การตรวจวัดสายตา คืออะไร?

การตรวจวัดสายตา เป็นการตรวจหาค่าสายตา เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดแว่นสายตา รวมไปถึงการทดสอบการมองเห็นโดยรวมอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการมองเห็น โดยในขั้นตอนการตรวจวัด จะมีตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ จากระยะห่างที่กำหนดในระยะใกล้ หรือไกล

 • 1. Eye History Evaluation

  สอบถามประวัติลูกค้าเบื้องต้น เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อ

 • 2. Object Test

  ตรวจหาความผิดปกติของค่าสายตาเบื้องต้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์และระยะห่างของรูม่านตาทั้ง 2 ข้าง

 • 3. Visual Acuity and Pinhole Test

  ทดสอบความสามารถในการมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือจากแว่นเดิม และแยกความผิดปกติสายตาด้วย Pinhole

 • 4. Best Visual Sphere by Red-Green Test (Duochrome Test)

  ตรวจวัดเพื่อยืนยันค่าสายตาสั้นหรือยาวที่ได้มาจากขั้นที่ 2 ว่าถูกต้องหรือไม่ มากหรือน้อยอย่างไร

 • 5. Clock Dail Chart

  ทดสอบความผิดปกติของสายตาเอียงเบื้องต้น

 • 6. Jackson Cross Cylinder Test (Cross Axis and Cross Power)

  ตรวจหาค่าสายตาเอียง และตำแหน่งองศาเอียง จากขั้นตอนที่ 5 อย่างละเอียด

 • 7. Visual Acuity Test

  ทดสอบความสามารถในการมองเห็นหลังงจากตรวจวัดค่าสายตา

 • 8. MPMVA Finding (Fogging Method)

  กระบวนการคลายกล้ามเนื้อตาโดยการเบลอภาพ เพื่อหาค่ากำลังสายตาที่ดีที่สุดของตาแต่ละข้าง

 • 9. Binocular Balance V.A.

  ปรับสมดุลความคมชัดของตาทั้งสองข้าง เพื่อให้ตาทั้ง 2 ข้างมีกำลังการเพ่งเท่ากัน

 • 10. Best Vision Acuity (BVA)

  หาค่ากำลังเลนส์ที่ทำให้มองเห็นภาพคมชัดที่สุด

 • 11. Stereo Test or Worth 4 Dot

  ทดสอบการมองเห็นภาพสามมิติ และการรวมภาพของตาทั้ง 2 ข้าง หลังแก้ไขสายตา

 • 12. Coincidence Test

  ทดสอบความสมดุลของขนาดภาพที่ตามองเห็นทั้ง 2 ข้างมองเห็นหลังการแก้ไขสายตา เพื่อพิจารณาเลือกวิธีการแก้ไข

 • 13. Addition Test or Accommodation Test (Binocular Cross Cylinder)

  การทดสอบความสามารถในการเพ่งมองระยะใกล้ และทดสอบค่าสายตาระยะอ่านหนังสือ

 • 14. Negative and Positive Ralative Accommodation (NRA/PRA) (Finding Range of Accommodation)

  ตรวจหาความสามารถสูงสุดของกำลังการเพ่งของเลนส์ตา (PRA) และดูการคลายออกของการเพ่งของเลนส์ตา (NRA)

 • 15. Data Analysis (Prescription on Trail Frame)

  ทดสอบแว่นสายตาที่จะสั่งประกอบ

 • 16. Plan and Assessment

  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการแก้ไขจากผลการทดสอบ สรุปผลการตรวจวัดสายตาพร้อมอธิบายและให้คำแนะนำอย่างละเอียด

หอแว่นเรามี BVAX Master ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตา ที่จะคอยช่วยวัดสายตาให้ลูกค้าอย่างละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ค่าสายตาของเลนส์ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าได้แว่นที่ชัด และใส่สบายที่สุด สามารถเข้ามาปรึกษาและวัดสายตาได้กับ BVAX Master ได้ที่หอแว่นทุกสาขา