แว่นกรองแสงสีฟ้า แว่นกรองแสงสีฟ้าออโต้ กรองแสงคอมพิวเตอร์ ลดอันตรายจากแสงสีฟ้า

ปัจจุบันการใช้งานมือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องปกติของชีวิต ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมักปล่อยแสงสีฟ้าออกมาทำให้ดวงตาได้รับผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เช่น แสบตา ตาล้า ปวดตา หากไม่ได้รับการป้องกันในอนาคตอาจเสี่ยงถึงขั้นตาบอดได้ การเลือกแว่นกรองแสงสีฟ้า แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุด ตัวเลนส์ Bluelight ถูกออกแบบเพื่อให้สะท้อนหรือดูดซับแสงสีฟ้า ลดผลกระทบกับดวงตาโดยตรง การสวมแว่นตากรองแสงออโต้จึงช่วยให้การใช้ชีวิตออนไลน์เป็นเรื่องดีมากขึ้นกว่าเดิม ลดปัญหาการปวดตา ตาอักเสบ ไมเกรน และความเสียหายของดวงตาด้านอื่น ๆ