เลนส์กันแสงสีฟ้า (Bluelight)

ปัจจุบันเลนส์กรองแสงสีฟ้า หรือ เลนส์ตัดแสงสีฟ้า ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภท

  • แบบเคลือบโค้ทกันแสงสีฟ้า ตัวโค้ทจะสะท้อนแสงสีฟ้าออกไปได้ประมาณ 40% - 50% ทำให้ช่วยลดอันตรายจากแสงสีฟ้า
  • แบบวัสดุ UV420 ช่วยซึมซับแสงสีฟ้าตัวที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้กว่า 90% และยังปล่อยให้แสงสีฟ้าที่ดีเข้าสู่ตาได้บางส่วน เพื่อช่วยให้ร่างกายตื่นตัวอีกด้วย