เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ (Photochromic)

  • เลนส์เคลือบสารที่ทำปฏิกิริยากับรังสี UV
  • เมื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งเลนส์จะเปลี่ยนสีเข้ม ช่วยลดแสงแดดที่เข้าตาเมื่ออยู่กลางแจ้ง
  • เมื่ออยู่ที่ร่มเลนส์จะกลับมาใสเหมือนเดิม
  • ทำให้รู้สึก สบายตา เวลาอยู่กลางแดด