หอแว่นเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt

เพียงซื้อสินค้าที่หอแว่นทุกสาขา ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาท*

🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2567 เท่านั้น!

🛒 สงวนสิทธิ์การออกใบกำกับภาษี ณ วันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น รีบช้อปเลย!

หมายเหตุ: เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่กรมสรรพากร / หรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม