กรอบแว่นตาแบรนด์ Moleskine

แว่นตาเป็นส่วนเสริมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวในระบบนิเวศ Moleskine ออกแบบโดยรวมโลกของแอนะล็อกและดิจิทัลอย่างลงตัว ซึ่งเสริมสร้างพลังให้กับการขับเคลื่อนในชีวิตประจำวัน การเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและวัฒนธรรม รองรับจินตนาการ ความทรงจำ และการเดินทาง ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้แว่นตา Moleskine ช่วยให้การแสดงตัวตนเป็นไปตามจินตนาการ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้ใส่