เลนส์ลดการเพ่ง (Anti-fatigue)

เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ เป็นเลนส์แว่นที่มีการเคลือบพิเศษให้เปลี่ยนสีได้ตามสภาพแสง จุดเด่นคือเมื่ออยู่ในที่ร่มเลนส์จะมีสีใสปกติ แต่เมื่อออกแดดกลางแจ้งปุ๊บจะเลนส์เปลี่ยนเป็นสีเข้มเหมือนเลนส์กันแดด เลนส์แว่นประเภทนี้จึงเหมาะกับคนที่ดวงตามีความไวต่อแสงจ้าสูง มีอาการแพ้แสงจ้า หรือเป็นคนใส่แว่นสายตาที่ต้องทำงานทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งแต่ไม่ต้องการสลับแว่นไปมา ก็สามารถใช้เลนส์ออโต้เป็นแว่นสายตากันแดดได้ด้วย

  • เลนส์เคลือบสารที่ทำปฏิกิริยากับรังสี UV
  • เมื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งเลนส์จะเปลี่ยนสีเข้ม ช่วยลดแสงแดดที่เข้าตาเมื่ออยู่กลางแจ้ง
  • เมื่ออยู่ที่ร่มเลนส์จะกลับมาใสเหมือนเดิม
  • ทำให้รู้สึก สบายตา เวลาอยู่กลางแดด