SEIKO

SEIKO

ชื่อเสียงที่มีมายาวนานของ Seiko จึงเป็นตัวการันตีสินค้าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ด้วยการนำ Titanium วัสดุคุณภาพเยี่ยม ที่มีความแข็งแรงทนทานมาใช้ในการผลิตแว่นตา ผนวกกับเทคนิคพิเศษต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น ก่อเกิดเป็นสินค้าคุณภาพสูง


รูปภาพ

วีดีโอ

บทความที่เกี่ยวข้อง