ลูกค้าองค์กร

“หอแว่น มีบริการ ตรวจวัดสายตา”

นอกสถานที่ทั่วประเทศ

เพื่อให้คนไทยได้รับการมองเห็นที่ชัดเจนด้วยคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน การให้บริการของเรา เราจึงได้จัดให้มีบริการตรวจวัดสายตานอกสถานที่ เพื่อให้เข้าถึงทุกความต้องการ และพร้อมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับทุกคู่ตาม พื้นที่ห่างไกล หรือเดินทางมารับบริการไม่สะดวก โดยที่ผ่านมามีหลากหลาย หน่วยงานที่เราเคยให้บริการ อาทิเช่น

“องค์กรการกุศล ที่เคยเข้าร่วม”

เช่น สโมสรโลออนส์, สโมสรโรตารี่ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ฯลฯ ได้นำแว่นสายตาไปมอบให้กับผู้สูงอายุเด็กนักเรียน และประชาชนผู้ยากไร้

“รัฐวิสาหกิจ บริษัท หน่วยงานเอกชน หรือ บุคคลที่สนใจ”

ที่ต้องการจะนำแว่นสายตาไปบริจาค หรือทำกิจกรรม CSR ให้กับผู้ที่มีปัญหา สายตาแต่ยากไร้

“บริษัท ร้านค้า หรือโรงงาน”

ที่ต้องการจะรับบริการตรวจวัดสายตา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานใน ที่ทำงานหรือบริษัทคู่ค้าที่สนใจจะขายแว่นตา Safety ให้กับโรงงาน