สาสน์จากผู้บริหาร

ภาคี ประจักษ์ธรรม

กรรมการผู้จัดการ

ด้วยความปราถนาที่จะเห็นทุกคนได้มองเห็นโลกอย่างสดใส ปราศจากอุปสรรคและความกังวลใดใดในเรื่องของสายตา "หอแว่น" จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการแก้ไข ปัญหาสายตาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะตระหนักดีว่าทุกองค์ประกอบของการแก้ไข ปัญหาสายตา ล้วนแต่มีความสำคัญยิ่ง เราได้ลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดสายตาที่มี เทคโนโลยีทันสมัย เราได้ สร้างระบบการตรวจวัดสายตา BVAX 12 ขั้นตอนที่ได้มาตรฐานในระดับสากลในการวิเคราะห์ปัญหาสายตา เพื่อให้ลูกค้าของ เราได้รับแว่นตาที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการใช้สายตาได้อย่างสูงสุด

เพราะลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเราพนักงานของ "หอแว่น" ทุกๆสาขาจึงต้องได้รับการเรียนรู้ และฝึกอบรมจากหลักสูตร ต่างๆ อย่างเข้มข้น ซึ่งมีการพัฒนาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทุกท่าน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

จากวันแรกที่เราได้ก่อตั้งร้านแว่นตาร้านแรก จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ที่เราได้ให้บริการแก้ไขปัญหา สายตาให้กับลูกค้าไปแล้วมากกว่าล้านคน อีกทั้งเรายังได้ขยายการบริการแก้ไขปัญหาสายตาไปสู่ต่างประเทศในเอเชีย คือสิงคโปร์ และมาเลเซีย และเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการแก้ไขปัญหาสายตาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมกับหลักปรัชญาที่ทุกคนในองค์กรของเรายึดถือมาโดยตลอดว่า

คุณภาพสายตาคือคุณภาพชีวิต