บริการ

บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่ม อุตสาหกรรมแว่นตา แบบครบวงจร โดยบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการร้านแว่นตา ให้บริการตรวจ วัดสายตาและประกอบแว่นแก่ผู้บริโภค เปิดบริการมากว่า 40 ปี จุดแข็งในการดำเนินกิจการของหอแว่นคือ ระบบการตรวจวัดสายตาที่ละเอียดและแม่นยำ