Specialty Lens promotion เลนส์พิเศษ สำหรับลูกค้าคนพิเศษ

Specialty Lens Promotion

โปรโมชั่นเลนส์พิเศษ สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา


ตาล้าต้อง zeen เลนส์ลดอาการตาล้า สำหรับผู้ที่ใช้สายตาเพ่งตลอดทั้งวัน
ตัวเลนส์มีดีไซน์พิเศษ มาพร้อม relax zone ที่ช่วยให้กล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย
เมื่อต้องใช้สายตาระยะใกล้เป็นเวลานาน ตอบโจทย์ผู้ที่มีสายตาสั้น-เอียง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของเลนส์ zeen ได้ที่

เลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตายาว
รุ่น Basic ราคาเริ่มต้นที่ 6,300 บาท
รุ่นสั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล
ราคาเริ่มต้นที่ 6,300 บาท
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2021