รับฟรีคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อซื้อคอนแทคเลนส์สีเพื่อความงามของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่ 4 กล่องขึ้นไป

ซื้อคอนแทคเลนส์สีเพื่อความงามของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน รุ่นใดก็ได้
 ตั้งแต่ 4 กล่องขึ้นไป

รับฟรี คะแนนสะสม 5 เท่า
(สูงสุด 800 คะแนน หรือ 800 บาท
สามารถใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดในครั้งต่อไป)
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ : ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมปกติ ณ วันที่ซื้อและจะได้รับคะแนนส่วนลดเพิ่ม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564