รับฟรี Central e-Voucher มูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อ คอนแทคเลนส์ชนิดรายวันรุ่นใดก็ได้ของ Johnson&Johnson Vision ครบ 4 กล่อง

ซื้อคอนแทคเลนส์ชนิดรายวันรุ่นใดก็ได้ของ Johnson&Johnson Vision ครบ 4 กล่อง

(ยกเว้นคอนแทคเลนส์สีเพื่อความงาม)
รับฟรี Central e-Voucher มูลค่า 200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ : ลูกค้าจะได้รับ Central e-Card มูลค่า 200 บาท ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564