รับฟรี 'Starbucks eCoupon' มูลค่า 100 บาท

รับฟรี Starbuck e-Coupon 100 บาท   

เมื่อซื้อสินค้าคอนแทคเลนส์ ACUVUE VITA หรือ VITA ASTIG จำนวน 1 กล่อง 
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2564


หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า Acuvue member เท่านั้น  จำกัด 1ท่าน 1 สิทธิ์ 

*ลูกค้าจะได้รับ Starbucks eCoupon มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง  line Acuvue Official ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564*