เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ (Photochromic)

เลนส์เปลี่ยนสีออโต้ เลนส์ปรับสีอัตโนมัติ หอแว่น

เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ คือเลนส์ที่เคลือบสารหรือใช้วัสดุที่ทำปฏิกิริยากับรังสี UV ซึ่งเมื่อออกทำกิจกรรมกลางแจ้งเลนส์เปลี่ยนสีออโต้จะเปลี่ยนสีเข้ม ซึ่งจะช่วยลดแสงแดดที่เข้าตาเมื่ออยู่กลางแจ้ง และเมื่ออยู่ที่ร่มเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติต้ก็จะกลับมาใสเหมือนเดิม ทำให้รู้สึก สบายตา เวลาอยู่กลางแดด