เลนส์โปรเกรสซีฟ

Progressive Lens

เลนส์โปรเกรสซีฟ (Progressive Lens) เลนส์สำหรับผู้มีสายตายาวตามวัย หรือผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นหลายระยะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป


Entry  เลนส์โปรเกรสซีฟเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีค่าสายตาไม่ซับซ้อน

Freeform  เลนส์โปรเกรสซีฟผลิตด้วยเทคโนโลยี Freeform มองได้กว้างขึ้นถึง 20-30% ปรับตัวง่ายเนื่องจากมุมมองกว้างภาพบิดเบือนน้อย Swim effect น้อยทำให้ปรับตัวง่ายขึ้นมาก

Personalize  เลนส์โปรเกรสซีฟออกแบบเฉพาะบุคคล ทำให้ผู้ใช้แทบไม่ต้องปรับตัวกับแว่นที่ใส่  ลดความบิดเบือนระดับสูงสุด มุมมองกว้างขึ้นสูงสุดถึง 50%  ภาพคมชัดและให้คามนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการมองระยะใกล้และระยะไกล

Office Progressive  เลนส์โปรเกรสซีฟที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศ หรือเน้นการทำงานระยะใกล้-กลางเป็นหลัก