เลนส์สายตา

แว่นตาเฉพาะบุคคล ที่สร้างโดยศูนย์แว่นตาไอซอพติก จึงสามารถปฏิวัติ ข้อจำกัดเดิมๆ ของแว่นตาราคาแพง เทคโนโลยีเก่า ด้วยการวิเคราะห์ระบบการมองเห็น แบบดิจิตอล 3 มิติ