ผลิตภัณฑ์

ด้วยระบบการตรวจวัดสายตา BVAX 12 ขั้นตอน โดยบุคลากรที่ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลากว่า 50 ปี นอกจากนั้นยังมีการบริการที่เป็นเลิศ ทั้งก่อน การขาย – ขณะขาย - หลังการขาย ให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งกรอบแว่นตา เลนส์ แว่นกันแดด และคอนแทคเลนส์ ที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาและความต้องการ ของลูกค้าในราคาที่คุ้มค่า