Personalized

 เลนส์โปรเกรสซีฟออกแบบเฉพาะบุคคล ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวเข้ากับแว่นได้ง่ายขึ้นกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ลดความบิดเบือนระดับสูงสุด

มุมมองกว้างขึ้นสูงสุดถึง 50% ภาพคมชัดและให้คามนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการมองระยะใกล้และระยะไกล

บทความที่เกี่ยวข้อง