Freeform

เลนส์โปรเกรสซีฟผลิตด้วยเทคโนโลยี Freeform มองได้กว้างขึ้นถึง 20-30% ปรับตัวง่ายเนื่องจากมุมมองกว้างภาพบิดเบือนน้อย Swim effect น้อยทำให้ปรับตัวง่ายขึ้นมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง