เลนส์สำหรับเล่นกีฬา (Sport)

เลนส์สำหรับเล่นกีฬา เลนส์โค้ง หอแว่น

เลนส์สำหรับเล่นกีฬา โดยปกติแว่นทรงสปอร์ตจะมีความโค้งมาก ทำให้ไม่สามารถใช้เลนส์ธรรมดาในการตัดแว่นสายตาสำหรับแว่นทรงนี้  จึงต้องใช้เลนส์สำหรับเล่นกีฬาโดยเฉพาะ

บทความที่เกี่ยวข้อง