เลนส์กันแสงสีฟ้า (Bluelight)

เลนส์กันแสงสีฟ้า เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า เลนส์เล่นโทรศัพท์มือถือ  หอแว่น

เลนส์กันแสงสีฟ้า มีอยู่ 2 ประเภท

1. เลนส์กันแสงสีฟ้า แบบเคลือบโค้ทกันแสงสีฟ้า ซึ่งตัวโค้ทจะสะท้อนแสงสีฟ้าออกไปได้ประมาณ 40% - 50% ทำให้ช่วยลดอันตรายจากแสงสีฟ้า

2. เลนส์กันแสงสีฟ้า แบบวัสดุ UV420 ซึ่งวัสดุนี้จะซึมซับแสงสีฟ้าตัวที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้กว่า 90% และยังปล่อยให้แสงสีฟ้าที่ดีเข้าสู่ตาได้บางส่วน เพื่อช่วยให้ร่างกายตื่นตัวอีกด้วย

   >>>  รู้จักกับเลนส์กันแสงสีฟ้าแบบวัสดุ UV420 เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย  https://btv.co.th/th/articles-detail/23/BlulightBlockLens-UV420

บทความที่เกี่ยวข้อง