เลนส์สายตาชั้นเดียว (Single Vision)

เลนส์แว่นสายตาชั้นเดียว_001

เลนส์สายตาที่ให้ค่าสายตาเพียงค่าเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาไม่ซับซ้อน จะใช้สำหรับแก้ปัญหาสายตาในเคสสายตาสั้น สั้นเอียง, สายตายาว, หรือยาวเอียง 

บทความที่เกี่ยวข้อง