สินค้าและบริการ

 • A

  การตรวจวัดเพื่อหาค่าสายตา ที่ หอแว่น Better Vision ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อรับบริการตรวจวัดสายตา ทั้งนี้การตรวจวัดสายตาที่ร้าน สามารถวัดค่าสายตาอย่างละเอียดเพื่อการตัดเลนส์สายตาเท่านั้น แต่ไม่สามารถตรวจโรคทางตาได้


 • A

  ในกรณีที่คุณลูกค้ามีใบค่าสายตาจากจักษุแพทย์ หรือนักทัศนมาตร สามารถนำมาตัดเลนส์กับเราได้ที่หอแว่น Better Vision ทุกสาขาโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีปัญหาสายตา เราแนะนำให้ตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ หรือนักทัศนมาตร เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำ และถูกต้อง

 • A

  คุณลูกค้าสามารถนำกรอบแว่นเดิม หรือกรอบแว่นจากที่อื่นมาตัดเลนส์กับหอแว่นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพกรอบแว่น ค่าสายตาและชนิดของเลนส์ที่คุณลูกค้าต้องการ เนื่องจากในบางครั้งกรอบแว่นที่คุณลูกค้านำมา ไม่สามารถใช้กับเลนส์เฉพาะทางบางชนิด หรือบางครั้งกรอบแว่นเก่าเกิดการชำรุดแต่ยากที่จะเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งทางหอแว่นมีผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำแนะนำคุณลูกค้า

 • A

  ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรอรับแว่นสายตา จะต่างกันไปแล้วแต่ค่าสายตา,ประเภทเลนส์ และการเคลือบผิวเลนส์ โดยปกติแล้ว ลูกค้ามีค่าสายตาที่ไม่ซับซ้อน และเป็นตัวเลือกเลนส์ที่สต๊อกอยู่ที่สาขา สามารถรอรับได้เลย ภายใน 1 ชั่วโมง แต่ถ้าหากลูกค้ามีค่าสายตาที่ซับซ้อน หรือต้องการเลนส์สั่งทำ หรือเลนส์ที่ต้องส่งไปที่แล็ป จะใช้เวลาอยู่ที่ 3-7 วัน ในการสั่งทำเลนส์