บทความ

บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่ให้เรามีโอกาสดูแลสายตาของท่าน มาเป็นเวลากว่า 40 ปี เราเห็นถึง ความสำคัญในการดูแลสายตาท่าน อย่างจริงจังและจริงใจจึงใคร่ขอ แนะนำเคล็ดลับในการดูแลรักษา ดวงตาของท่านให้มีสุขภาพตาที่ดี สดใส มีชีวิชีวา สมกับคำว่า "ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ"