โรควุ้นในตาเสื่อม

วุ้นตาเสื่อม (Eye Floaters) เป็นภาวะตามองเห็นจุดเล็ก ๆ ลอยผ่านไปมา โดยจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไป เช่น จุดดำเล็ก ๆ หรือวงใหญ่ ๆ คล้ายเมฆ ซึ่งผู้ป่วยอาจพบว่าเกิดเป็นจุดขนาดเล็กหลาย ๆ จุดพร้อมกัน หรือมีเพียงจุดขนาดใหญ่เกิดขึ้นเพียง 1 หรือ 2 จุด และจะสามารถสังเกตได้ชัดเจนเมื่อมองไปที่ที่มีพื้นหลังสีสว่างวุ้นในตาคืออะไร  ? 
เป็นอวัยวะชนิดหนึ่งอยู่ติดกับจอประสาทตา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่าน และมอบสารอาหารแก่จอประสาทตา เซลล์ผนังลูกตาชั้นในอีกทั้งยังเป็นตัวพยุงลูกตาให้คงรูปเป็นทรงกลมไว้อีกด้วย  ทำไมวุ้นในตาถึงเสื่อม ?
โดยปกติแล้วสายตาของเรามักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเกิน 40 ปีขึ้นไป แต่สำหรับผู้ที่ใช้สายตาเพ่ง ในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หรืออ่านหนังสือระยะเวลานาน
อยู่เป็นประจำก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เกิดโรควุ้นในตาเสื่อมก่อนกำหนด รวมไปถึงผู้ที่มีค่าสายตาสูง -.500 ขึ้นไปก็มีโอกาสเสี่ยงที่วุ้นในตาจะฉีกขาด และแยกออกจากจอประสาทตาได้เช่นกันทำไมผู้ที่มีปัญหาวุ้นในตาเสื่อม
ถึงมองเห็นภาพเป็นจุดดำ ลอยไปมา ?

เมื่อวุ้นตาหรือน้ำวุ้นตาเสื่อมจะทำให้เกิดเศษเนื้อตายตกตะกอน อาจเป็นอณูเล็ก ๆ เป็นจุดเดียว หลายจุด เป็นวงหรือเป็นเส้น โดยหากอณูเหล่านี้ถูกแสงจากข้างหน้าดวงตา จะทำให้เกิดเป็นเงาทอดไปยังจอตาทำให้ผู้ที่มีปัญหาวุ้นในตาเสื่อม เห็นจุดสีดำ ลอยไปลอยมานั่นเอง หรือในบางรายก็มักเห็นภาพเป็นแสงวาบ คล้ายแสงของแฟลชกล้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง