มารู้จักกับสายตาเอียงกันเถอะ

สายตาเอียง (ASTIGMATISM)  เกิดจากความผิดปกติของกระจกตาหรือเลนส์ตาที่ช่วยในการหักเหแสง มีลักษณะไม่โค้งกลม หรือมีความโค้งไม่เท่ากัน หรือมีรูปร่างผิดไปจากเดิม จึงทำให้เกิดจุดหักเหของแสงมีมากกว่าหนึ่งจุด ทำให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ เป็นภาพเบลอ มองอักษร ตัวเลขไม่ชัด เห็นเงาซ้อน หรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง และสามารถเกิดร่วมกับภาวะปัญหาสายตาชนิดอื่นด้วยเสมอ เช่น สายตาสั้น และสายตายาว ดังนั้น สายตาเอียงเพียงอย่างเดียวจะพบได้น้อยสายตาเอียง (ASTIGMATISM)  เกิดจากความผิดปกติของกระจกตาหรือเลนส์ตาที่ช่วยในการหักเหแสง มีลักษณะไม่โค้งกลม หรือมีความโค้งไม่เท่ากัน หรือมีรูปร่างผิดไปจากเดิม จึงทำให้เกิดจุดหักเหของแสงมีมากกว่าหนึ่งจุด ทำให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ เป็นภาพเบลอ มองอักษร ตัวเลขไม่ชัด เห็นเงาซ้อน หรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง และสามารถเกิดร่วมกับภาวะปัญหาสายตาชนิดอื่นด้วยเสมอ เช่น สายตาสั้น และสายตายาว ดังนั้น สายตาเอียงเพียงอย่างเดียวจะพบได้น้อย กลไกทางสายตาที่ผิดปกติเหล่านี้ ส่งผลให้เรามีอาการปวดหัว ปวดตา หรือมีอาการตาล้าหลังจากการเพ่งอ่านหนังสือ หรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเป็นได้ตั้งแต่กำเนิด หรือ เกิดขึ้นได้ในภายหลังจากการผ่าตัด หรือประสบอุบัติเหตุ