เกี่ยวกับเรา

หอแว่นเป็นร้านแว่นตาที่ให้บริการปรึกษาปัญหา สายตาและ ตรวจวัดสายตาที่มีมาตรฐานระดับ สากล ด้วยระบบการตรวจวัดสายตา BVAX 12 ขั้นตอน โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และมี ประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลากว่า 50 ปี

ร้านแรกเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเพลินจิต ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรก ในประเทศไทย ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไป แล้ว ในระยะแรก “หอแว่น” ขยายร้านอย่างค่อยเป็นค่อยไป