ลืมรหัสผ่าน? คลิ๊ก จำรหัสผ่าน
โครงการ ประกวดออกแบบ Uniform บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2

ประกวดออกแบบ Uniform บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2

โครงการ ประกวดออกแบบ Uniform บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2
คุณสมบัติผู้ประกวด
      บุคคลธรรมดา ไม่จำกัดเพศ และ อายุ 
ระเบียบในการสมัคร
      1.กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร ส่งมาพร้อมผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 (สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.btv.co.th)
2. สเก็ตซ์ภาพชุดเครื่องแบบพนักงานหญิง ลงในกระดาษ A4 หรือใช้คอมพิวเตอร์ เซฟไฟล์ผลงาน เป็นนามสกุล .JPG ไรท์ใส่แผ่นซีดีหรือพริ้นซ์ผลงาน
          (ข้อบังคับ ต้องใช้ผ้าโทนสีน้ำเงินของบริษัท (สีเดียวกับโลโก้หอแว่น) เป็นส่วนประกอบในการออกแบบ 30 % ขึ้นไป)
3. บรรยายรายละเอียดการออกแบบ แรงบันดาลใจ และวิธีการตัดเย็บ 
4. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร
5. สามารถออกแบบเสื้อ กระโปรง แซ็ค หรือกางเกง ได้อย่างอิสระ
6. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
ระยะเวลารับผลงาน
           ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2556 
ประกาศผลการประกวด
          ในวันที่ 18 ธันวาคม 255 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้
           1) Website : www.btv.co.th
           2) Facebook : http://www.facebook.com/Hawvan
เกณฑ์การตัดสิน
1. ความสวยงาม ทันสมัย
2. เหมาะสมกับองค์กร
3. สามารถตัดเย็บและสวมใส่ได้จริงกับรูปร่างทุกขนาดทุกวัย
4. มีความคล่องตัวในการทำงาน
หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นการสิ้นสุด
รางวัลการประกวด
         รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 
                       1) มอบเป็น Gift voucher หอแว่น มูลค่า 10,000 บาท เพื่อใช้แทนเงินสดได้ที่ร้านหอแว่น และ Better Vision ทุกสาขา
                       2) มอบใบประกาศนียบัตร
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท 
                       1) มอบเป็น Gift voucher หอแว่น มูลค่า 5,000 บาท เพื่อใช้แทนเงินสดได้ที่ร้านหอแว่น และ Better Vision ทุกสาขา
                       2) มอบใบประกาศนียบัตร
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 
                       1) มอบเป็น Gift voucher หอแว่น มูลค่า 3,000 บาท เพื่อใช้แทนเงินสดได้ที่ร้านหอแว่น และ Better Vision ทุกสาขา
                       2) มอบใบประกาศนียบัตร
วิธีส่งผลงาน
         1) ส่งมายัง E-mail : crm@btv.co.th
         2) ส่งไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง ถึงบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด
        ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน (วงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานออกแบบชุด  Uniform")
        บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 30/113 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
        โทร. 02-591-9494 ต่อ 308  หรือ E-mail : crm@btv.co.th

โบรชัวร์ | ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ | กลับหน้าแรก