ลืมรหัสผ่าน? คลิ๊ก จำรหัสผ่าน

กิจกรรมวันเด็กปี 2556

กิจกรรมวันเด็กปี 2556 นี้ ฝ่ายการตลาด บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม
รวบรวมของขวัญ ของเล่น และขนม เพื่อไปมอบให้กับน้องๆ ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด