ลืมรหัสผ่าน? คลิ๊ก จำรหัสผ่าน

ความคืบหน้า โครงการ "ผ่าต้อกระจกแด่ผู้ยากไร้ "

บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จัด“โครงการผ่าต้อกระจกแด่ผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจกที่ยากไร้ จำนวน 84 ราย ให้สามารถกลับมามองเห็นได้อย่างปกติ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการผ่าตัดให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งที่ 2 ให้กับผู้ป่วย 6 ราย  ซึ่งบริษัท หอแว่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษารวมถึงมอบแว่นกันแดดให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้หลังการผ่าตัดอีกด้วย