ลืมรหัสผ่าน? คลิ๊ก จำรหัสผ่าน
การดูแลถนอมสายตา

จักษุแพทย์พบคนวัยทำงานมีสายตาผิดปกติ 14 ล.คน

จักษุแพทย์ จุฬาฯพบคนไทยในวัยทำงานมีสายตาผิดปกติถึง 14 ล้านคนสาเหตุหลักมาจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือ อยู่ในที่มีแสงแดดจัดหรือทำงานในที่แสงสว่างไม่พอจักษุแพทย์แนะเคล็ดลับถนอม สายตาปรับพฤติกรรมการใช้งานออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ระบุ ยังไม่มีผลวิจัยยืนยันว่ากระดาษถนอมสายตามีผลต่อสายตา

รศ.พญ.สุดา รัตน์ ใหญ่สว่าง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าจากผลสำรวจสุขภาพสายตาของคนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาโดยวิธีตรวจวัดสายตาในกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งมีประมาณ 45 ล้านคนพบว่าร้อยละ 30 มีสายตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ผิดปกติคาดว่าขณะนี้จะมีคนไทยไม่ต่ำกว่า 14 ล้านคนมีสายตาผิดปกติซึ่งพบมากจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็น เวลานาน ๆทำให้มีอาการเมื่อยตา ตาแห้ง เคืองตา แสบตา แพ้แสง ตาพร่า ปวดตา ปวดศีรษะเช่นเดียวกับการทำงานกับเอกสารที่เป็นกระดาษหรือการอ่านหนังสือที่ มีแสงสว่างไม่พอก็มีผลต่อสายตาด้วย นอกจากนี้การอยู่ในที่มีแสงแดดนานๆ หรือทำงานในที่กลางแจ้ง แสงอุลตราไวโอเล็ตที่อยู่ในแสงแดดจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตาได้หลายโรคอีก ทั้งการสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตาและเกิดปัญหาด้านการมองเห็น มากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า

เพื่อถนอมสายตาควรสวมแว่นตาทุกครั้งที่เจอ แสงแดดหรือขับขี่รถยนต์สวมแว่นว่ายน้ำทุกครั้งขณะว่ายน้ำเพื่อป้องกันน้ำยา คลอรีน หรือเศษผงเข้าตาควรดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและนั่งห่างจากจอ โทรทัศน์ระยะประมาณ 5 เท่า ของขนาดจอโทรทัศน์ นอกจากนี้ควรใช้คอมพิวเตอร์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนั่งห่างจอ 50-70 เซนติเมตรกะพริบตาบ่อย ๆปรับแสงหน้าจอและขนาดตัวหนังสือให้พอเหมาะและดูหนังสือในที่มีแสงสว่าง เพียงพอและวางหนังสือห่างจากตาประมาณ 1 ฟุตถ้ามีอาการเมื่อยตาตาล้า จากการใช้สายตามากควรพักสายตาโดยการหลับตาชั่วครู่ หรือมองออกไปไกลๆสำหรับผู้หญิงไม่ใช้เครื่องสำอางปะปนกับผู้อื่นและไม่ใช้ เครื่องสำอางที่หมดอายุนอกจากแนวทางปฏิบัติข้างต้นการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยในการถนอมสายตาได้ เช่น วิตามินเอ ในตับ ไข่แดง เนย น้ำมันตับปลาพืชใบเขียวพืชที่มีสีเหลือง และวิตามินบี ในข้าวซ้อมมือ เนื้อหมู นม ตับไข่ ถั่ว ผักใบเขียวเป็นต้น\

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกระดาษถนอมสายตาโดยผู้ผลิตมีการนำทฤษฎีเรื่องสีของวัตถุมาเป็นคำ อธิบายนั้นในทางจักษุวิทยา ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่ว่าสีของกระดาษจะมีผลต่อสายตาและ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่บ่งบอกว่ากระดาษมีผลต่อสายตาปัจจัยเกี่ยวกับความ สว่างของแสงน่าจะช่วยให้สบายตามากกว่าปัจจัยเกี่ยวกับประเภทของสีกระดาษทั้ง นี้ เพื่อการดูแลสุขภาพตาที่ดี สำหรับบุคลทั่วไปควรรับการตรวจตาจากจักษุแพทย์เป็นประจำทุกๆ 1-2 ปีหรือเมื่อรู้สึกว่ามีความผิดปกติของดวงตา

ผู้จัดการออนไลน์ 8/18/2007